Service & Kwaliteitsbeleid van LUMA

Service

Door een alsmaar sneller wordende samenleving is er een steeds groter wordende vraag vanuit de bedrijfswereld, om hun goederen stipt en veilig bij de klanten aan te leveren, en dit onder de beste voorwaarden. Door de persoonlijke service die LUMA kan bieden is er een korte communicatielijn. Hierdoor kunnen wij snel en accuraat inspelen op de behoefte van onze klanten en als dusdanig kwalitatief maatwerk afleveren. Wij zijn in staat om op de snelste manier uw vracht van A naar B te voeren.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van onze transportonderneming is op volgende factoren gericht:

 • Familiaal karakter van de onderneming bewaren en garant laten staan voor korte beslissingslijnen en een flexibele bedrijfsvoering;
 • Ten allen tijde de klanttevredenheid handhaven;
 • Steeds aan de behoefte en de verwachtingen van de klant voldoen;
 • Investeren voor de klanten;
 • Snel en accuraat op de eisen van de markt (wisselende marktomstandigheden en evoluerende klantenbehoeftes) inspelen door middel van een proactieve aanpak;
 • Onze service continu verbeteren;
 • Onze service niet ten koste van kwaliteit, milieu en veiligheid aanbieden;
 • Onze service baseren op innovatieve en klantgerichte IT-systemen en concepten (met het oog op een optimale controle van alle processen);
 • Doelstellingen die uitgevoerd worden. Het resultaat wordt vervolgens beoordeeld en bijgestuurd indien nodig;
 • Steeds voldoen aan de wettelijk vastgestelde verplichtingen.

LUMA bvba eist dat jaar na jaar de eigen werkwijze moet worden verbeterd in aanpassing tot de voortdurend veranderende eisen van de markt en de klanten. Op deze manier willen wij onze concurrentiekracht laten toenemen. Ook streeft LUMA naar een op maat gemaakte aanpak. De service die aan de klanten wordt aangeboden dient er één te zijn waarop men blindelings kan vertrouwen en waar we telkens een kwalitatieve geïntegreerde oplossing, voor de bestaande logistieke problemen, kunnen aanbieden.

Troeven van Luma

 
 • Modern wagenpark;
 • Ondersteunende IT-systemen;
 • Tijd: voor instandhouding, verdere ontwikkeling en verbetering van onze service;
 • Mensen: voldoende gemotiveerde mankracht ter beschikking stellen om de doelen te behalen;
 • Communicatie: korte communicatielijnen steunend op de modernste communicatiemiddelen;
 • Werkomgeving: onze werknemers hebben steeds de nodige middelen voor handen om onze diensten kwalitatief uit te voeren.

Om het kwaliteitsbeleid en de daaraan verbonden jaarlijkse doelen te bereiken worden er door LUMA verscheidene middelen ter beschikking gesteld.

Door middel van dit beleid wenst LUMA kenbaar te maken dat wij door het invoeren en het instandhouden van een intern kwaliteitssysteem door middel van kwaliteits-borging ten allen tijde aan de gestelde eisen van de klant zullen voldoen.